Liberal
2022 Kâzım Berzeg Makale Yarışması

 

"Türkiye'de Mülkiyet Hakkı"

2022 Kâzım Berzeg Makale Yarışması

Sonuçları

Birinci

"Türkiye’de Mülkiyet Hakkı ve İhlalleri: Varlık Vergisi Örneği"
başlıklı yazısıyla

Rabia Nur Kartal
Öğretim Görevlisi, Ardahan Üniversitesi Adalet MYO

İkinci

"Zenginliğe Giden Yolda Mülkiyet Hakları ve Ekonomik Özgürlüklerin Rolü: 
Türkiye Ekonomisi Üzerinde Bir İnceleme"

başlıklı yazısıyla

Dilek Tuğlu Dur
Öğretim Görevlisi, İskenderun Teknik Üniversitesi Dörtyol Meslek Yüksekokulu -
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü 

Üçüncü

"Türk Anayasa Hukukunda Mülkiyet Hakkının Kullanımının Durdurulması
başlıklı yazısıyla

Hülya Egeli
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku
Yüksek Lisans Öğrencisi / Avukat

 

Yarışmacılar Kâzım Berzeg'in vefat yıldönümü olan 7 Şubat Pazartesi günü saat 20.30'da çevirimiçi düzenlenen Anma Toplantısı'nı takiben yapılan ödül töreninde  takdim edilmiştir. Programı bu bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Birincilik Ödülü: 5.000 TL
İkincilik Ödülü: 3.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL

Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Bekir Berat Özipek
Avukat Raşit Sarıkaya
Prof. Dr. Tanel Demirel 
Yenal Berzeg, İşadamı

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 Kâzım Berzeg Makale Yarışması

“Türkiye’de Mülkiyet Hakları”

Başvuru Formu

Hukukçu ve yazar merhum Kâzım Berzeg Beyefendi diğer temel haklarla beraber mülkiyet hakkının anlaşılmasına ve korunmasına özel bir değer vermiştir. Türkiye’de mülkiyet haklarının tarihini ve mevcut durumunu ortaya koyan yazılar kaleme almış ve ihlallerin telafi ve tazmini için ulusal ve uluslararası alanda bir hukukçu olarak mücadele etmiştir.
Kendisinin aziz hatırasını yâd ederken kıymetli ailesinin desteğiyle düzenlenen II. Kâzım Berzeg Makale Yarışmasının konusunu Türkiye’de Mülkiyet Hakları olarak belirledik. Bu çerçevede aşağıdaki başlıklarla sınırlı olmamak kaydıyla bunlar ve benzeri konularla ilişkilendirerek Türkiye’de mülkiyet hakkını ele alan yazılarla yarışmaya başvurulabilir.

- Osmanlı’dan günümüze mülkiyet hakkı

- Türkiye’de mülkiyet hakkı ihlalleri

- Türkiye’de mülkiyet hakkı ve ekonomik özgürlükler

- Türkiye’de mülkiyet hakkı, zenginlik ve refah

- Türkiye’de mülkiyet hakkı ve din özgürlüğü

- Türkiye’de mülkiyet hakkı ve sivil özgürlükler

- Türkiye’de ormancılık ve mülkiyet hakkı

- Türkiye’de tarım ve mülkiyet hakkı

 

Birincilik Ödülü: 5.000 TL
İkincilik Ödülü: 3.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL

Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Bekir Berat Özipek
Avukat Raşit Sarıkaya
Prof. Dr. Tanel Demirel
Yenal Berzeg, İşadamı


Başvuru Formu

Yarışma herkese açıktır.  Son başvuru tarihi: 30 Ocak 2022.

Sonuçlar 7 Şubat 2022 tarihinde ilan edilecektir.

 

Liberal Düşünce Topluluğu hukukçu, avukat, yazar ve fikir insanı merhum Kâzım Berzeg'in anısına değerli ailesinin desteği ve katkılarıyla 2020 yılından itibaren her yıl Kâzım Berzeg Makale Yarışması düzenlemeye başlamıştır.

Kâzım Berzeg hakkında

Fikir adamı, hukukçu ve yazar Kâzım Berzeg Türkiye'de liberalizmin anlaşılmasına ve bir fikir hareketi olarak şekillenmesine katkıda bulunan başlıca isimlerdendir. 1938'de Samsun'da Kuzey Kafkasya kökenli (Çerkez, Ibıh) Berzeg ailesinin bir ferdi olarak dünyaya gelen Berzeg'in çocukluk yılları Samsun'da çiftçilik yapan ailesinin yanında geçmiştir. 1961'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Berzeg, 1970-82 yılları arasında avukat, hukuk müşaviri ve baş hukuk müşaviri olarak kamu kesiminde çeşitli görevlerde bulunmuş, daha sonra da serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. Hukukçu olarak Türkiye'deki kamulaştırma mağdurlarının davalarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyan ve kazanan ilk avukat olma unvanı da ona aittir. Başörtüsü yasağı mağdurlarının davasını da aynı şekilde AİHM'e taşıyan odur. 1960'lı yıllardan itibaren çeşitli gazete ve dergilerde ülke ve dünya meselelerini klasik liberal perspektiften ele alan makaleler kaleme alan yazar, ısrarlı biçimde düşünce, ifade, din ve vicdan özgürlüğü ile piyasa ekonomisinin önemine işaret etmiştir. Liberalizmin felsefî ve entelektüel köklerinin aydınlatılması için çaba sarf etmiş ve bu düşünce geleneğinin Türkiye'de yeterince tanınmayan çok temel bir özelliğinin, bir insan hakları doktrini olma özelliğinin sürekli olarak altını çizmiştir. 1994 yılında Liberal Düşünce Topluluğu'nun (LDT) dernekleşmesi sürecinde kurucu üyeleri tarafından "kıdemli, istikrarlı bir liberal demokrat" olarak görülen ve kurucu başkan olması istenen Berzeg'in eserleri arasında, Türk Tarımı ve Toprak Reformu (1972), Liberalizm Demokrasi Kapıkulu Geleneği (1994, 3. gözden geçirilmiş baskı 2018) ve Liberalizm ve Türkiye (1996) olan yazarın bu kitapların dışındaki makale, röportaj ve köşe yazılarıyla radyo ve TV programlarını da içeren diğer fikir ürünleri, herkesin çevrimiçi ulaşabileceği şekilde LDT tarafından yayına hazırlanmaktadır.

Ayten Berzeg Hanımefendi'nin eşi, tıp doktoru Denef Berzeg Deniz ile müteşebbis iş adamı Yenal Berzeg'in babası olan Kâzım Berzeg Beyefendi 7 Şubat 2016 tarihinde vefat etmiştir. 

***

Kâzım Berzeg hakkında yazılan yazılara vefatının ardından açılan bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Mevcut Kitabı: Liberalizm, Demokrasi ve Kapıkulu Geleneği, Liberte Yayınları, Güncellenmiş 3. Baskı 

Makaleleri:

Farklı gazete ve dergilerde yayınlanmış yazılarının bir kısımına Hurfikirler.com sitesinin Kâzım Berzeg arşivinden ulaşabilirsiniz. (Bu liste sürekli güncellenmektedir.)

Konuyla ilgili Liberal Düşünce Dergisi'nde yayınlanmış
Kazım Berzeg'in "Hukuk Sistemimiz Mülkiyet Hakkına Ne Kadar Saygılı?" makalesine buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak Önerileri:

Sermayenin Sırrı ve Türkiye – Ali Alp

Mülkiyet Haklarının Güvence Altında Alınması: Piyasaların Temelleri Hernando de Soto ile Söyleşi

Özgürlük ve Mülkiyet – Ludwig von Mises

İşlevsel Mülkiyet ve Gerçek Adâlet – David Schmidtz

Mülkiyet Hakkı ve Kullanımı – Ekmel Tezel

Mülkiyet Hakkı ve Temelleri Üzerine – Ekmel Tezel

Mülkiyet, Adalet ve Devlet: Metin Erksan’ın Üçlemesi Ekseninde Bir Tartışma - Belgin Tarhan & Bora Tarhan

Liberal Dusunce Sayı 53-54, Kış- Bahar 2009: Mülkiyet ve Felsefi Temelleri içinden;

 Mülkiyet Kurumu – David Schmitz

Mülkiyet Haklarının İktisadı – Andrew P .Morris

Özel Mülkiyet ve İnsan Doğası – Tom Bethell

Özgürlüğün Köşe Taşı: 21. Asır Amerika’sında Mülkiyet Hakları – Timothy Sandefur

Ulusal İnsan Hakları Hukukunda ve Türk Anayasa Hukukunda ‘Mülkiyet Hakkında Sınırlandırılması’ Sorunu – Adil Şahin

 

 

 

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı