Liberal
Liberal Düşünce Dergisi 93

SATIN AL

ABONE OL

MAKALELER 

Toplumsal Düzenin Aracı Olarak Yargı – Atilla Yayla

Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı İlkesi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Sistemi – Hilal Yazıcı

Sivil-Asker Uyumunun Anayasa Yapım Siyasetine Etkisi: 1971-1973 Anayasa Değişiklikleri – Mutlu Yıldırım

İşe İade Davasının Sonuçları – Metin Parlak

ÇEVİRİ

Görünmez El ve Parasal Sistemin Evrimi – Kevin Dowd

Para Niçin Önemli? – Anna J. Schwartz

-----------------------------------------------------------------------------

Editörden

Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçen Türkiye’de yönetimsel değişimin hızına akademik araştırmalar yetişememektedir. Şüphesiz söz konusu anayasal değişimlerin hangi kapsamda ne türden değişiklikler getireceğini tarihsel süreç içinde tespit etmeye ve değerlendirmeye devam edeceğiz.

Dergimizin bu sayısı Atilla Yayla’nın hukukun toplumsal düzen içinde gelişiminin Hayekyen açıklaması üzerine yazdığı makale ile başlıyor. Yayla hukukun kamu kurumları dışında tedricî gelişimine atıfla adaletin ve adaleti dağıtan yargı organlarının görev ve sorumluluklarını sorgulamaktadır.

Dergi, Hilal Yazıcı’nın Cumhurbaşkanlığı sistemini yargı bağımsızlığı ilkesi açısından değerlendiren çalışması ile devam ediyor. Yazıcı, öncelikle farklı başkanlık sistemlerinde yargı bağımsızlığı/tarafsızlığı ilkesinin nasıl uygulandığını ve bu ilkenin ne anlamlar taşıdığını tartışmaktadır. Daha sonra, söz konusu anayasa değişikliğinin Türkiye’de yargı bağımsızlığının kurumsallaşması açısından hangi önemli sorunlar taşıdığını incelemektedir. Yazıcı özellikle HSYK ile Anayasa Mahkemesinin işleyişini makalenin problemi bağlamında eleştirmektedir.

Türkiye’deki son anayasal değişiklikleri askerî bürokrasinin demokratik siyaset üzerindeki yozlaştırıcı etkileri dışında değerlendirmek mümkün değildir. Bu bakımdan ikinci makalede Mutlu Yıldırım, bu meseleye yönelik sağlam bir tarihsel perspektif sunarak, Türkiye’de askerî darbeler ve müdahaleler ile anayasal değişiklikler arasındaki bağı açığa çıkartmaktadır. Demokrasilerde askerî bürokrasinin denetimi üzerine teorik bir tartışma yürüten Yıldırım, 1971-1973 arasındaki anayasal değişikliklerin anlamını ve kapsamını tartışmaktadır.

Bu sayıdaki son telif eser, Metin Parlak’ın “işe iade davaları” üzerine yazdığı makaledir. İşçi ile işveren arasındaki özel bir durumu konu edinen bu dava türünde, Türk yargı sisteminde karşılaşılan sorunları ilgili mevzuat ve Yargıtay içtihatları bağlamında değerlendiren Parlak, konuya kapsamlı bir açıklama getirmektedir.   

Para teorisine üzerine Hakan Şahin’in çevirdiği iki önemli eserle dergiye devam etmekteyiz. Türkiye’nin içinden geçtiği enflasyonist süreçte paranın işlevini, mahiyetini ve devletlerin parasal sistem üzerindeki etkilerini konu edinen çalışmalar oldukça değerlidir. İlk çalışmada Kevin Dowd analitik öykü (analytic narrative) yöntemiyle paranın evrimsel gelişimi üzerine anarşist bir perspektif sunmaktadır. İkinci çalışmada ise Anna J. Schwartz para politikasının makro ekonomik göstergeler üzerindeki etkisini tarihsel olarak değerlendirerek, paraya ilişkin bakış açısının nasıl değiştiğini ya da ne yönde değişmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

İyi okumalar dilerim.

Buğra Kalkan

Editör

 

 

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım
Sayfa başı