Liberal
Liberal Düşünce Sayı 108

Liberal Düşünce Sayı 108 Yıl 27 Güz 2022

Satın Al

Editörden

MAKALELER/ARTICLES
İlliberalizmin Yükselişi: Sosyal Medya ve Demokrasi
Rise of Illiberalism: Social Media and Democracy
Mesut Aslan
Mültecilere Yönelik Önyargı Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
The Validity and Reliability Study of the Turkish Form of Prejudice Against Asylum Seekers Scale
Yasemin Abayhan & Heyyem Hürriyetoğlu & Ayşe Tuna
Tarihsel Süreçte Tek Vergi Sistemi: Türleri İtibarıyla Değerlendirilmesi
Single Tax System in Historical Process: Evaluation by Types
Berat Kara
Türk Kadınının 1930 Belediye Seçimlerine Katılımı ve Bir Amerikan Diplomat Raporuna Yansımaları
Participation of Turkish Women to the 1930 Municipal Elections and Its Reflections to an American Diplomat’s Report
Ayşe Bedir
Halil Fikret Kanad’ın Milliyet İdeali ve Topyekûn Millî Terbiye Yaklaşımı
Halil Fikret Kanad’s Approach of “Ideal of Nationality and Total National Education”
Selçuk Uygun
Elitizmden Popülizme: Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki Paradigmal Dönüşüm ve Ekrem İmamoğlu Örneği
From Elitism to Populism: The Paradigmal Transformation in the Republican People’s Party and The Case of Ekrem İmamoğlu
Süleyman Çağrı Güzel
KİTAP DEĞERLENDİRMESİ / BOOK REVIEW
Bir “Yalnız Demokrat”ın Siyaset Serüveni: Yalnız Demokrat Ferruh Bozbeyli Kitabı
Davut Dursun
Para, Banka ve Finansın Sırları: Tapınak Şövalyelerinden Modern Çağlara
Yaşar Köse

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı