Liberal
2022 N. Cenk Sayber İktisat Ödülü

Başvuru Formu

Müteşebbis N. Cenk Sayber'in katkılarıyla düzenlenen İktisat Ödülü'ne


Ø  İnsanlık medeniyetinin gelişmesinde, zenginliğin ve refahın artışında serbest piyasa ekonomisinin, mülkiyet hakkının, sözleşme hürriyetinin, işbölümünün, rekabet ve ticaret serbestisinin rolünü vurgulayan veya dikkate alan veya münhasıran göz ardı etmeyen;
Ø  İktisat alanında yapılmış;
Ø  1 Ocak 2015 tarihinden sonra tamamlanmış
Ø  Master tezi veya doktora tezi ile 
başvuru yapılabilir.

Master Tezi Ödülü          Doktora Tezi Ödülü
5.000 TL                          10.000 TL

Jüri Üyeleri
o   Prof. Dr. Ahmet Uzun, Akdeniz Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi
o   Prof. Dr. Can Fuat Gürlesel, Ekonomist - Danışman
o  
Prof. Dr. Selahattin Togay, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

Son Başvuru Tarihi: 15 Ekim 2022
Sonuçlar 15 Aralık 2022’de ilan edilecektir.
Başvuru Formu

2021 N. Cenk Sayber İktisat Ödülü Töreni

LİBERAL DÜŞÜNCE TOPLULUĞU DERNEĞİ N. CENK SAYBER İKTİSAT ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ

AMAÇ VE KAPSAM 

MADDE 1. 

1) Bu yönetmeliğin amacı Necmettin Cenk Sayber’in desteğiyle Liberal Düşünce Topluluğu bünyesinde düzenlenen iktisat ödüllerini ve başvuru koşullarını belirlemektir.  

2) Necmettin Cenk Sayber iktisat ödülünün amacı insanlık medeniyetinin gelişmesinde, zenginliğin ve refahın artışında serbest piyasa ekonomisinin, mülkiyet hakkının, sözleşme hürriyetinin, işbölümünün, rekabet ve ticaret serbestisinin rolünü vurgulayan veya dikkate alan veya münhasıran göz ardı etmeyen çalışmaları teşvik etmek ve bu değer ve kurumlara dayalı master ve doktora çalışmalarını özendirerek ülkemizdeki iktisat tartışmalarına katkı sağlamaktır. 

MADDE 2.

Bu ödül, 1 Ocak 2015’ten sonra tamamlanmış master ve doktora tezlerini kapsamaktadır. 

KATILIM KOŞULLARI VE BAŞVURU ESASLARI 

MADDE 3 

1) Son başvuru tarihi 15 Ekim 2022’dir. 

2) Ödüle başvuranların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gereklidir. Yurt dışında yaşayanlar ödüle başvuru yapabilir. Başvuruda yaş sınırlaması yoktur. 

2) Ödüle yalnızca iktisat alanında tamamlanmış master ve doktora tezleriyle müracaat edilebilir.  

3) Ödüle Türkçe veya İngilizce dilinde yazılmış tezlerle başvurulabilir.  

4) Bir yazar hem master teziyle hem de doktora teziyle müracaat edemez. 

5) Ödül sahibi ödüle layık görülen çalışmasını -daha önce başka bir yayınevi tarafından yayınlanmamışsa- Liberte Yayınları tarafından tam ya da parçalanarak yayınlanmasına izin verdiğini ve bunun için ödül dışında bir telif talep etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmelidir. 

6) Katılımcılar www.liberal.org.tr sayfasındaki başvuru formunu dolduracaklardır.  Başvuru formuna ek olarak PDF formatındaki Özgeçmiş ve tez çalışmasını içeren bir flash disk/CD ve Tez çalışmasının basılı üç (3) nüshasını Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No. 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara adresine posta yoluyla göndereceklerdir.

7) Katılım şartlarını ve gerekliliklerini yerine getirmeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

MADDE 4

1) Ödül başvurusu için herhangi bir ödeme yoktur. 

2)  Başvuru için gönderilen dokümanlar ve tez çalışmaları iade edilmeyecektir.

JÜRİ VE JÜRİNİN ÇALIŞMA İLKELERİ  

MADDE 5.

Ödül Jürisi aşağıdaki isimlerden oluşur:

Prof. Dr. Selahattin Toğay, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ahmet Uzun, Akdeniz Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Can Fuat Gürlesel, Ekonomist - Danışman

MADDE 6.

1) Master tez ödülü ve Doktora tez ödülü için yapılan başvuruların her biri tüm jüri üyeleri tarafından değerlendirecektir.

2)  Jüri üyeleri başvuruda bulunulan tez çalışmalarını Madde 1. (2)  kapsamında özgün değer, yöntem, katkı ve katkı potansiyeli açısından değerlendirmeye alacaklardır.

3) Jüri, ödül vermeyi reddettiği ya da yarışmayı kazanamayan eserlere ilişkin herhangi bir açıklama yapmak zorunda değildir. Yalnızca ödülü kazanan açıklanacaktır. 

ÖDÜLLER VE ÖDEMELERİ

MADDE 7. 

1) Başvurusu yapılan master tezlerinden bir tanesine ve başvurusu yapılan doktora tezlerinden bir tanesine ödül verilecektir. 

2) Jüri tarafından ödüle layık görülen yüksek lisans tezine 5.000 TL; doktora tezine 10.000 TL ödül verilecektir.

3) Ödüle layık görülen eserler 15 Aralık 2022’de Liberal Düşünce Topluluğu Derneğinin web sayfasından ( http://www.liberal.org.tr) açıklanacaktır.

4) Ödüllerle ilgili ödemeler, adayların başvuru formunda belirttikleri banka hesabına yatırılacaktır.

YETKİ

MADDE 8. Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Liberal Düşünce Topluluğu Derneği’nin Yönetim Kurulu’na aittir. Cenk Sayber İktisat Ödülü için başvuran kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılır.

Liberal Düşünce Topluluğu Derneği Yönetim Kurulu - 6 Aralık 2021

Adres: GMK Bulvarı No. 108 / 17 Maltepe 06570, Ankara 

Telefon: +90 312 2316069 e-Posta: info@liberal.org.tr  www.liberal.org.tr 

LİBERAL DÜŞÜNCE TOPLULUĞU DERNEĞİ

N. CENK SAYBER İKTİSAT ÖDÜLÜ BAŞVURU FORMU

 

 

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı