Liberal
Kâzım Berzeg Makale Yarışması

"Kâzım Berzeg'in Özgürlük ve Hukuk Üzerine Düşünceleri"

konulu

Kâzım Berzeg Makale Yarışması

sonuçları

Birinci 

"Kazım Berzeg'in Özgürlük ve Hukuk Hakkındaki Görüşleri" başlıklı yazısıyla 

Ümit Müderrisoğlu

Emekli Hakim, Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi Doktora Öğrencisi

İkinci 

"Kazım Berzeg'in Hukuk ve Özgürlük Düşünceleri" başlıklı yazısıyla

Can Kilercioğlu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi 

Üçüncü 

"Hukuk ve Özgürlük Mücadelesine Adanmış Bir Ömür: Kazım Berzeg" başlıklı yazısıyla

Haldun Barış

Stajer Avukat

Yarışmacılar Kâzım Berzeg'in vefat yıldönümü olan 7 Şubat Pazar günü saat 15'te çevirimiçi düzenlenen Anma Toplantısı'nı takiben yapılan ödül töreninde  takdim edilmiştir. Programı bu bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Birincilik Ödülü: 5.000 TL
İkincilik Ödülü: 3.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL

Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Atilla Yayla
Prof. Dr. Bekir Berat Özipek
Avukat Raşit Sarıkaya
Prof. Dr. Tanel Demirel


Liberal Düşünce Topluluğu hukukçu, avukat, yazar ve fikir insanı merhum Kâzım Berzeg'in anısına değerli ailesinin desteği ve katkılarıyla 2020 yılından itibaren her yıl Kâzım Berzeg Makale Yarışması düzenlemeye başlamıştır.

Kâzım Berzeg hakkında

Fikir adamı, hukukçu ve yazar Kâzım Berzeg Türkiye'de liberalizmin anlaşılmasına ve bir fikir hareketi olarak şekillenmesine katkıda bulunan başlıca isimlerdendir. 1938'de Samsun'da Kuzey Kafkasya kökenli (Çerkez, Ibıh) Berzeg ailesinin bir ferdi olarak dünyaya gelen Berzeg'in çocukluk yılları Samsun'da çiftçilik yapan ailesinin yanında geçmiştir. 1961'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Berzeg, 1970-82 yılları arasında avukat, hukuk müşaviri ve baş hukuk müşaviri olarak kamu kesiminde çeşitli görevlerde bulunmuş, daha sonra da serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. Hukukçu olarak Türkiye'deki kamulaştırma mağdurlarının davalarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyan ve kazanan ilk avukat olma unvanı da ona aittir. Başörtüsü yasağı mağdurlarının davasını da aynı şekilde AİHM'e taşıyan odur. 1960'lı yıllardan itibaren çeşitli gazete ve dergilerde ülke ve dünya meselelerini klasik liberal perspektiften ele alan makaleler kaleme alan yazar, ısrarlı biçimde düşünce, ifade, din ve vicdan özgürlüğü ile piyasa ekonomisinin önemine işaret etmiştir. Liberalizmin felsefî ve entelektüel köklerinin aydınlatılması için çaba sarf etmiş ve bu düşünce geleneğinin Türkiye'de yeterince tanınmayan çok temel bir özelliğinin, bir insan hakları doktrini olma özelliğinin sürekli olarak altını çizmiştir. 1994 yılında Liberal Düşünce Topluluğu'nun (LDT) dernekleşmesi sürecinde kurucu üyeleri tarafından "kıdemli, istikrarlı bir liberal demokrat" olarak görülen ve kurucu başkan olması istenen Berzeg'in eserleri arasında, Türk Tarımı ve Toprak Reformu (1972), Liberalizm Demokrasi Kapıkulu Geleneği (1994, 3. gözden geçirilmiş baskı 2018) ve Liberalizm ve Türkiye (1996) olan yazarın bu kitapların dışındaki makale, röportaj ve köşe yazılarıyla radyo ve TV programlarını da içeren diğer fikir ürünleri, herkesin çevrimiçi ulaşabileceği şekilde LDT tarafından yayına hazırlanmaktadır.

Ayten Berzeg Hanımefendi'nin eşi, tıp doktoru Denef Berzeg Deniz ile müteşebbis iş adamı Yenal Berzeg'in babası olan Kâzım Berzeg Beyefendi 7 Şubat 2016 tarihinde vefat etmiştir. 

***

Kâzım Berzeg hakkında yazılan yazılara vefatının ardından açılan bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Mevcut Kitabı: Liberalizm, Demokrasi ve Kapıkulu Geleneği, Liberte Yayınları, Güncellenmiş 3. Baskı 

Makaleleri:

Farklı gazete ve dergilerde yayınlanmış yazılarının bir kısımına Hurfikirler.com sitesinin Kâzım Berzeg arşivinden ulaşabilirsiniz. (Bu liste sürekli güncellenmektedir.)

Diğer bazı listeli makaleleri:

* “Neden Liberalim?, Liberal Düşünce”, Sayı 1, (Kış 1996),  [S.15-27].

“Siyaset Pratiğindeki Somut Liberalizm, Liberal Düşünce”,  Sayı 2, ( Bahar 1996),  [S.152-156].

“Liberalizmin İki Determinist Tezahürü: Küreselleşme ve Yerelleşme, Sayı 4, (Güz 1996),  [S.90-99].

“Tanışamadığım Dost, Mehmet Mermerci, Liberal Düşünce”, Sayı 5, (Kış 1997),  [S.24-29].

“Beethoven, Çağdaşlık, Laiklik, İslamcılık, Osmanlıcılık Hakkında, Liberal Düşünce”, Sayı 6, (Bahar 1997),  [S.89-93].

“Hukuk Sistemimiz Mülkiyet Hakkına Ne Kadar Saygılı?, Liberal Düşünce”, Sayı 12, (Güz 1998),  [S.54-63].

“Sevr”in Yaratıcısı Batılılar Değil, “İttihat ve Terakki Cuntası”dır, Liberal Düşünce,  Sayı 21, (Kış 2001),  [S.129-133].

“Türkiye’nin Çağdaşlaşması, Demokratikleşmesi, AB Yolu Yargı’nın Sorumluluğuna Havale Edildi, Liberal Düşünce”, Sayı 25-26, (Kış-Bahar 2002), [S.67-78].

“Olmayan Anayasayı Yapmak Çok Zor Değil, Liberal Düşünce”, Yıl 17, Sayı 66, (Bahar 2012),  [ S. 131-142].

“ Liberal Düşünce ve Topluluğu, Liberal Düşünce”, Yıl 17, Sayı 68, (Güz 2012),  [S.51-68].

*  “Liberalizm, Din, Müslümanlık”, Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı – 29 (Temmuz-Ağustos 1994).

* “Çağdaş Uygarlık, Hukuk ve Yargı Uygarlığıdır”, Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı – 30 (Eylül-Ekim 1994).

* “Bürokrasi “Devlet” Değildir”, Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı – 44 Ocak-Şubat 1997.

“Yargı Halka Dayanırsa Güçlü ve Bağımsız Olabilir”, Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı – 46 (Yaz 1997).

* “Stratejik Açıdan Türkiye’nin AB Üyeliği”, Türkiye Günlüğü Dergisi,  Sayı – 62 (Eylül-Ekim 2000).

*  “Çağdaş Demokrasinin Siyasal Boyutu: Türkiye'de Demokratikleşme ve Anti-Demokratikleşme Göstergeleri”,  Yeni Türkiye Dergisi, Eylül-Ekim 1997, Sayı 17 (Türk Demokrasisi); [S.73].

* “Sivil Toplum, Klasik Liberalizm ve Yeni Dünya Düzeni”, Yeni Türkiye Dergisi, Kasım – Aralık 1997, Sayı 18 (Sivil Toplum); [S.210].

“Yeni Dünya Düzeni, Klasik Liberalizm ve Bilgi Çağı”, Yeni Türkiye Dergisi, Ocak- Şubat 1998, Sayı 19 (21. Yüzyıl 1), [S.437].

*  “İnsan Hak ve Özgürlükleri, Sosyalizmin, "Sol"un Değil, "Liberal Sağ"ın Mefküresidir”, Yeni Türkiye Dergisi, Mayıs- Haziran 1998, Sayı 21 (İnsan Hakları 1); [S.113].

* "Darbeler Olmasaydı Türkiye AB'nin Güçlü Ülkesi Olabilirdi", Yeni Türkiye Dergisi, Eylül- Aralık 1998, Sayı 23-24 (Cumhuriyet 2); [S.1283].

 “Klasik Liberalizmin Somut Örneği: Amerikan Anayasası, Başkanlık Sistemi ve Türkiye İçin Yeni Anayasa”, Yeni Türkiye Dergisi, Ocak- Şubat 1999, Sayı 25 (Liberalizm); [S.500].

Liberalizm Üzerine Çeşitlemeler”, Yeni Türkiye Dergisi, Ocak- Şubat 1999, Sayı 25, (Liberalizm), [S.595].

* "İnsan Hak ve Özgürlükleri, Demokrasi, AB Kriterlerine Uyum ve Çağdaşlaşma İçin, Atatürk'ün 1924 Anayasasını Tekrar Yürürlüğe Koyalım", Yeni Türkiye Dergisi, Eylül- Ekim 2000, Sayı 35 (Avrupa Birliği 1); S.631.

* “Milletlerarası Hukuka Göre Ermenistan'ın Toprak ve Tazminat Talep Hakkı Yoktur”, Yeni Türkiye Dergisi, Ocak-Şubat 2001, Sayı 37 (Ermeni Sorunu1); [S.167]

*  “‘Eski Sınıf ’ Despotizminden Demokratik ‘Yeni Türkiye’ye”,  Yeni Türkiye Dergisi, Ocak- Şubat 2014, Sayı 56, [S.1115].

* “Milletlerarası Hukuk Muvacehesinde Ermenistan’ın veya Ermenilerin Muhayyel Toprak Talepleri”, Yeni Türkiye Dergisi, Eylül- Aralık 2014, Sayı 63 (Ermeni Meselesi Özel Sayısı IV), [S.3159].

 

2022 Kazım Berzeg Makale Yarışması

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı