Liberal
2024 Kâzım Berzeg Makale Yarışması

 

2024 Kazım Berzeg Makale Yarışması
"Barış İçinde Birarada Yaşama, Özgürlük ve Çoğulculuk"

Sonuçlandı!

Birinci

“Özgür Birliktelik(ler): Çoğulculuğun İmkanı
-Kesrette Vahdeti Görebilmek-”

başlıklı çalışmasıyla

Mustafa Tekin

Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi A.B.D. Öğretim Üyesi


İkinci

“Birlikte Nasıl Yaşayabiliriz Sorusu Üzerine
Liberal Perspektiften Bir Değerlendirme”

başlıklı çalışmasıyla

Yaşam Balku

Doktora Öğrencisi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı


Üçüncü

“Postmodern Bir Hades Olarak Friedrich von Hayek:
Yer Üstü Kolektif Şiddetine Karşı Olmak”

başlıklı çalışmasıyla

Oğuzhan Yer

Lisans Öğrencisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü


Yarışmaya katılan herkese ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz.

Kâzım Berzeg Makale Yarışması Ödül Töreni ve Anma Programını
LDT Youtube sayfasından izleyebilirsiniz.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yarışma Hakkında

Birincilik Ödülü 25.000
İkincilik Ödülü 15.000
Üçüncülük Ödülü 10.000 TL

Son Başvuru: 25 Ocak 2024

Sonuçların İlanı: 7 Şubat 2024

Jüri Üyeleri:

Prof. Dr. Alim Yılmaz
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Dr. Büşra Sönmez
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Hayrettin Özler
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Raşit Sarıkaya
Avukat

Liberal Düşünce Topluluğu hukukçu, avukat, yazar ve fikir insanı merhum Kâzım Berzeg'in anısına değerli ailesinin desteği ve katkılarıyla her yıl Kâzım Berzeg Makale Yarışması düzenlemektedir.

IV. Kâzım Berzeg Makale Yarışmasının konusu “Barış İçinde Birarada Yaşama, Özgürlük ve Çoğulculuk” olarak belirlendi. Bu çerçevede, aşağıdaki başlıklar ve onlara dair Türkiye’deki meselelerle sınırlı olmamak kaydıyla bu konuları ele alan yazılarla yarışmaya başvurulabilir.

Yazarların özgeçmişleriyle birlikte makalelerini yaziisleri@liberal.org.tr adresine en geç 25 Ocak 2024 tarihinde 23.00'a kadar göndermiş olması gerekmektedir.

Makalelerin uzunluğu kaynakçasıyla birlikte en az 2000 kelime olmalıdır.

·  Barış içinde birarada yaşamak için gerekli siyasî, hukukî, toplumsal ve iktisadî zemin/çerçeve/ortam/kurumlar

·  Dinî, etnik, kültürel, cinsel kimliklere dair talepler; bireysel özgürlükler ve toplumsal barış

·  Pozitif ayrımcılık, özgürlük ve barış

·  Din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve barış

·  Dernekleşme hürriyeti, sivil toplum, sivil toplum kuruluşları

2023 Kazım Berzeg Makale Yarışması: “Liberal Perspektiften Devletçilik Eleştirisi”

2022 Kazım Berzeg Makale Yarışması: “Türkiye’de Mülkiyet Hakları”

2021 Kazım Berzeg Makale Yarışması: "Kâzım Berzeg'in Özgürlük ve Hukuk Üzerine Düşünceleri"

Kâzım Berzeg hakkında

Fikir adamı, hukukçu ve yazar Kâzım Berzeg Türkiye'de liberalizmin anlaşılmasına ve bir fikir hareketi olarak şekillenmesine katkıda bulunan başlıca isimlerdendir. 1938'de Samsun'da Kuzey Kafkasya kökenli (Çerkez, Ibıh) Berzeg ailesinin bir ferdi olarak dünyaya gelen Berzeg'in çocukluk yılları Samsun'da çiftçilik yapan ailesinin yanında geçmiştir. 1961'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Berzeg, 1970-82 yılları arasında avukat, hukuk müşaviri ve baş hukuk müşaviri olarak kamu kesiminde çeşitli görevlerde bulunmuş, daha sonra da serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. Hukukçu olarak Türkiye'deki kamulaştırma mağdurlarının davalarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyan ve kazanan ilk avukat olma unvanı da ona aittir. Başörtüsü yasağı mağdurlarının davasını da aynı şekilde AİHM'e taşıyan odur. 1960'lı yıllardan itibaren çeşitli gazete ve dergilerde ülke ve dünya meselelerini klasik liberal perspektiften ele alan makaleler kaleme alan yazar, ısrarlı biçimde düşünce, ifade, din ve vicdan özgürlüğü ile piyasa ekonomisinin önemine işaret etmiştir. Liberalizmin felsefî ve entelektüel köklerinin aydınlatılması için çaba sarf etmiş ve bu düşünce geleneğinin Türkiye'de yeterince tanınmayan çok temel bir özelliğinin, bir insan hakları doktrini olma özelliğinin sürekli olarak altını çizmiştir. 1994 yılında Liberal Düşünce Topluluğu'nun (LDT) dernekleşmesi sürecinde kurucu üyeleri tarafından "kıdemli, istikrarlı bir liberal demokrat" olarak görülen ve kurucu başkan olması istenen Berzeg'in eserleri arasında, Türk Tarımı ve Toprak Reformu (1972), Liberalizm Demokrasi Kapıkulu Geleneği (1994, 3. gözden geçirilmiş baskı 2018) ve Liberalizm ve Türkiye (1996) olan yazarın bu kitapların dışındaki makale, röportaj ve köşe yazılarıyla radyo ve TV programlarını da içeren diğer fikir ürünleri, herkesin çevrimiçi ulaşabileceği şekilde LDT tarafından yayına hazırlanmaktadır.

Ayten Berzeg Hanımefendi'nin eşi, tıp doktoru Denef Berzeg Deniz ile müteşebbis iş adamı Yenal Berzeg'in babası olan Kâzım Berzeg Beyefendi 7 Şubat 2016 tarihinde vefat etmiştir. 

***

Kâzım Berzeg hakkında yazılan yazılara vefatının ardından açılan bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Mevcut Kitabı: Liberalizm, Demokrasi ve Kapıkulu Geleneği, Liberte Yayınları, Güncellenmiş 3. Baskı 

Makaleleri:

Farklı gazete ve dergilerde yayınlanmış yazılarının bir kısımına Hurfikirler.com sitesinin Kâzım Berzeg arşivinden ulaşabilirsiniz. (Bu liste sürekli güncellenmektedir.)

Diğer bazı listeli makaleleri:

* “Neden Liberalim?, Liberal Düşünce”, Sayı 1, (Kış 1996),  [S.15-27].

“Siyaset Pratiğindeki Somut Liberalizm, Liberal Düşünce”,  Sayı 2, ( Bahar 1996),  [S.152-156].

“Liberalizmin İki Determinist Tezahürü: Küreselleşme ve Yerelleşme, Sayı 4, (Güz 1996),  [S.90-99].

“Tanışamadığım Dost, Mehmet Mermerci, Liberal Düşünce”, Sayı 5, (Kış 1997),  [S.24-29].

“Beethoven, Çağdaşlık, Laiklik, İslamcılık, Osmanlıcılık Hakkında, Liberal Düşünce”, Sayı 6, (Bahar 1997),  [S.89-93].

“Hukuk Sistemimiz Mülkiyet Hakkına Ne Kadar Saygılı?, Liberal Düşünce”, Sayı 12, (Güz 1998),  [S.54-63].

“Sevr”in Yaratıcısı Batılılar Değil, “İttihat ve Terakki Cuntası”dır, Liberal Düşünce,  Sayı 21, (Kış 2001),  [S.129-133].

“Türkiye’nin Çağdaşlaşması, Demokratikleşmesi, AB Yolu Yargı’nın Sorumluluğuna Havale Edildi, Liberal Düşünce”, Sayı 25-26, (Kış-Bahar 2002), [S.67-78].

“Olmayan Anayasayı Yapmak Çok Zor Değil, Liberal Düşünce”, Yıl 17, Sayı 66, (Bahar 2012),  [ S. 131-142].

“ Liberal Düşünce ve Topluluğu, Liberal Düşünce”, Yıl 17, Sayı 68, (Güz 2012),  [S.51-68].

*  “Liberalizm, Din, Müslümanlık”, Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı – 29 (Temmuz-Ağustos 1994).

* “Çağdaş Uygarlık, Hukuk ve Yargı Uygarlığıdır”, Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı – 30 (Eylül-Ekim 1994).

* “Bürokrasi “Devlet” Değildir”, Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı – 44 Ocak-Şubat 1997.

“Yargı Halka Dayanırsa Güçlü ve Bağımsız Olabilir”, Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı – 46 (Yaz 1997).

* “Stratejik Açıdan Türkiye’nin AB Üyeliği”, Türkiye Günlüğü Dergisi,  Sayı – 62 (Eylül-Ekim 2000).

*  “Çağdaş Demokrasinin Siyasal Boyutu: Türkiye'de Demokratikleşme ve Anti-Demokratikleşme Göstergeleri”,  Yeni Türkiye Dergisi, Eylül-Ekim 1997, Sayı 17 (Türk Demokrasisi); [S.73].

* “Sivil Toplum, Klasik Liberalizm ve Yeni Dünya Düzeni”, Yeni Türkiye Dergisi, Kasım – Aralık 1997, Sayı 18 (Sivil Toplum); [S.210].

* “Yeni Dünya Düzeni, Klasik Liberalizm ve Bilgi Çağı”, Yeni Türkiye Dergisi, Ocak- Şubat 1998, Sayı 19 (21. Yüzyıl 1), [S.437].

*  “İnsan Hak ve Özgürlükleri, Sosyalizmin, "Sol"un Değil, "Liberal Sağ"ın Mefküresidir”, Yeni Türkiye Dergisi, Mayıs- Haziran 1998, Sayı 21 (İnsan Hakları 1); [S.113].

* "Darbeler Olmasaydı Türkiye AB'nin Güçlü Ülkesi Olabilirdi", Yeni Türkiye Dergisi, Eylül- Aralık 1998, Sayı 23-24 (Cumhuriyet 2); [S.1283].

 “Klasik Liberalizmin Somut Örneği: Amerikan Anayasası, Başkanlık Sistemi ve Türkiye İçin Yeni Anayasa”, Yeni Türkiye Dergisi, Ocak- Şubat 1999, Sayı 25 (Liberalizm); [S.500].

* “Liberalizm Üzerine Çeşitlemeler”, Yeni Türkiye Dergisi, Ocak- Şubat 1999, Sayı 25, (Liberalizm), [S.595].

* "İnsan Hak ve Özgürlükleri, Demokrasi, AB Kriterlerine Uyum ve Çağdaşlaşma İçin, Atatürk'ün 1924 Anayasasını Tekrar Yürürlüğe Koyalım", Yeni Türkiye Dergisi, Eylül- Ekim 2000, Sayı 35 (Avrupa Birliği 1); S.631.

* “Milletlerarası Hukuka Göre Ermenistan'ın Toprak ve Tazminat Talep Hakkı Yoktur”, Yeni Türkiye Dergisi, Ocak-Şubat 2001, Sayı 37 (Ermeni Sorunu1); [S.167]

*  “‘Eski Sınıf ’ Despotizminden Demokratik ‘Yeni Türkiye’ye”,  Yeni Türkiye Dergisi, Ocak- Şubat 2014, Sayı 56, [S.1115].

* “Milletlerarası Hukuk Muvacehesinde Ermenistan’ın veya Ermenilerin Muhayyel Toprak Talepleri”, Yeni Türkiye Dergisi, Eylül- Aralık 2014, Sayı 63 (Ermeni Meselesi Özel Sayısı IV), [S.3159].

 

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı